Ansökan BÅTPLATS MEDLEMSSKAP

Söråkers Båtsällskap har genom ett nyttjanderättsavtal med Timrå kommun erhållit dispositionrätt till hamnområdet i Söråker.

Fyll i blanketten nedan och sänd till klubben. Den är i Word-format så du kan fylla i uppgifter i den. Spara dokumentet med t ex ditt namn innan du sänder det.

Du kontaktas av hamnkaptenen om du ansöker om båtplats. Ansöka om enbart medlemsskap kan göras på samma blankett.

Vi har medlemsskap Senior och Junior.                                                     Medlemsskap Senior gäller för alla i familjen som är folkbokförda på samma adress men vi vill ha endast 1 kontaktperson i varje familj. Anteckningar om gjord arbetstid och vakt ska göras i kontaktpersonens namn även om det är någon annan i familjen som utfört arbetet eller vakten.

Ansökan medlemsskap, båtplats, sommarplats på land 2018

Båtplatsavgifter 2018 inkl. medlemsavgift och vinterplats på hamnplanen:

- båt t o m 8 m längd  ………………………….   1200:-

- båt över 8 m – t o m 12 m längd  …………  1800:-

- båt över 12 m längd  ………………………….  2400:-

Allt arbete som drift och skötsel av hamnen medför görs ideellt av medlemmarna.

Med båtplats följer arbetsplikt 8 tim och vaktplikt 2 nätter.

Läs mer om klubben Klubbinformation 2018-07-18.

För medlemmar som inte har båtplats utan sjösätter och tar upp vid varje tillfälle så finns det möjlighet att förvara båten/vattenskotern på anvisad plats på klubbens område. Medlemsavgift tillkommer liksom arbetsplikt 8 tim och vakt 2 nätter.

- sommarplats på land för båt  ……………………………………………   1000:-

- sommarplats på land för vattenskoter ………………………………     800:-

- bryggplats vid klubbens brygga för egen vattenskoterbrygga…  1000:-

Vissa föräkringsbolag har villkor som medför att vattenskoter inte får förtöjas permanent vid ordinarie båtplats utan ska tas upp på land eller köras upp på en särskild flytande vattenskoterbrygga. Klubben har ingen sådan brygga men medlem kan förtöja en egen vattenskoterbrygga på anvisad plats vid en klubb-brygga.

Vinteruppläggning utan båtplats

Har man inte båtplats kan man i mån av utrymme få plats för vinteruppläggning på hamnplanen.  Antalet platser är begränsat. Medlemmar med båtplats har företräde då uppläggningsplats ingår i båtplatsavgiften och garanteras för de som har båtplats. Alla båtar ska vara försäkrade. Det fordras att man är medlem och medlemsavgift (400:-) tillkommer. Hamnkapten anvisar plats men SBS förbehåller sig rätten att flytta båten om det skulle behövas.

Vinteruppläggning  2018/2019………………………  600:-

Uppläggningsplats året runt för medlem utan båtplats

- år 1  (augusti 2018 – juli 2019)    ………………… 1400:-

-  år 2  ………………………………………………………. 2 x år 1-avgiften

-  år 3  ………………………………………………………. 3 x år 1-avgiften

-  fr o m år 4  ……………………………………………..  4 x år 1-avgiften

Medlemsavgift 400:- tillkommer. Avsikten med avgifts-stegen är att förhindra att båtvrak blir liggande på hamnplanen.

Tillträde till hamnen

Bilgrinden är normalt låst och öppnas med klubbnyckel/fjärrmanöverdosa. Nyckel kan kvitteras ut hos hamnkaptenen mot en depositionsavgift på 300 kr. Fjärrmanöverdosorna är slut men ev. kan fler inköpas om önskemål finns. Kostnad vid nyinköp sannolikt 800 – 1000  kr.                                                                               Gånggrinden kan vara olåst dagtid och låses av nattvakten.

Den ena halvan av bilgrinden är elmanövrerad och öppnas med klubbnyckeln via manöverstolparna eller med fjärrmanöverdosan. Den andra grindhalvan är fastlåst i marken och hänglåset kan öppnas med klubbnyckeln om man behöver komma in med större fordon.

Nyckel och fjärrmanöverdosa ska lämnas tillbaka till hamnkaptenen vid utträde ur klubben. Erlagt belopp återfås då nyckeln/fjärrmanöverdosan återlämnats.

Betalningar görs till klubbens bankgiro- eller swish-konto,

Bankgiro 300-0882                          Swish 123 508 77 54