Protokoll ; Minnesanteckningar

 • 2024

2024-05-15 Vårmöte noteringar

2024-04-23 Protokoll styrelsemöte

2024-03-26 Protokoll styrelsemöte

2024-02-18 Protokoll årsmöte

2024-02-12 Protokoll styrelsemöte

 • 2023

2023-12-13 Protokoll styrelsemöte

2023-11-13 Protokoll styrelsemöte

2023-10-16 Protokoll styrelsemöte

2023-09-18 Protokoll styrelsemöte

2023-08-28 Protokoll styrelsemöte

2023-06-18 Protokoll styrelsemöte

2023-05-17 Vårmöte noteringar

2023-05-15 Protokoll styrelsemöte

2023-04-17 Protokoll styrelsemöte

2023-02-14 Protokoll styrelsemöte

2023-01-29 Protokoll konstituerande styrelsemöte

2023-01-29 Protokoll årsmöte

        Förvaltningsberättelser 2022[2728]

 2023-01-09 Protokoll styrelsemöte

 • 2022

2022-12-11 Protokoll styrelsemöte

2022-11-15 Protokoll styrelsemöte

2022-10-18 Noteringar styrelsemöte

2022-10-02 Protokoll styrelsemöte

2022-06-14 Protokoll styrelsemöte

2022-05-03 Protokoll styrelsemöte

2022-04-27 Protokoll styrelsemöte

2022-03-22 Protokoll styrelsemöte

2022-02-22 Protokoll styrelsemöte 

2022-01-30 Protokoll konstituerande styrelsemöte

2022-01-30 Protokoll årsmöte

    Verksamhetsberättelse Styrelsen

    Verksamhetsberättelse Krangruppen

    Verksamhetsberättelse Seglingskommittén

    Verksamhetsberättelse Hamnkommittén

2022-01-11 Protokoll styrelsemöte utdrag

 • 2021

2021-12-14 Protokoll styrelsemöte utdrag

2021-11-23 Protokoll styrelsemöte utdrag

2021-10-26 Protokoll styrelsemöte utdrag

2021-09-20 Protokoll styrelsemöte

2021-08-23 Protokoll styrelsemöte

2021-06-12 Minnesanteckningar medlemsmöte

Protokoll årsmöte 2021-06-12 utan ekonomisk rapport

    Styrelsens verksamhetsberättelse 2020

    Hamnkommitténs verksamhetsberättelse 2020

    Motorbåtskommitténs verksamhetsberättelse 2020

    Seglingskommitténs verksamhetsberättelse 2020

    Krangruppens verksamhetsberättelse 2020

Protokoll styrelsemöte 2021-04-12 utan ekonomirapport

Protokoll styrelsemöte 2021-03-09

Protokoll styrelsemöte 2021-02-08

Protokoll styrelsemöte 2021-01-26

Protokoll styrelsemöte 2021-01-04 utan ekonomisk rapport

 • 2020

Protokoll styrelsemöte 2020-12-17

Protokoll styrelsemöte 2020-12-08 utan ekonomisk rapport

Protokoll styrelsemöte 2020-11-11

           Carl Junker skrivelse 20201105

Protokoll styrelsemöte 2020-10-14 utan ekonomisk rapport

Protokoll styrelsemöte 2020-09-17 utan ekonomisk rapport

Protokoll styrelsemöte 2020-08-25 utan ekonomisk rapport

Protokoll styrelsemöte 2020-06-16 

Protokoll styrelsemöte 2020-05-12

Protokoll styrelsemöte 2020-04-28

Protokoll styrelsemöte 2020-04-14

Protokoll styrelsemöte 2020-03-24

       Bilaga 1. 2020-03-23 Morgan Evensson 100 och 300 bryggorna II

       Bilaga 2. Bryggor i hamnen alternativ 2             

Protokoll styrelsemöte 2020-02-24

Protokoll styrelsemöte 2020-02-12

Protokoll styrelsemöte 2020-01-29

 • 2019

Protokoll konstituerande styrelsemöte 2019-11-26

Årsmöte 2019-11-24 utan ekonomirapport

Styrelsens verksamhetsberättelse

Seglingskommitténs verksamhetsberättelse

Motorbåtskommitténs verksamhetberättelse

Hamnkommittens verksamhetsberättelse

Krangruppens verksamhetsberättelse

Protokoll styrelsemöte 2019-11-18

Styrelsemöte 2 okt (utan ekonomisk rapport)

Vårmöte 2019-04-28 minnesanteckningar

Protokoll styrelsemöte 2019-04-15

Protokoll styrelsemöte 2019-03-04

Protokoll styrelsemöte 2019-01-27

Protokoll konstituerande styrelsemöte 2019-01-20

 • 2018

Årsmötesprotokoll

Verksamhetsberättelse 2018 Styrelsen

Verksamhetsberättelse Seglingskommittén 2018

Vverksamhetsberättelse hamnkommittén 2018

Protokoll styrelsemöte 2018-11-12

Protokoll styrelsemöte 2018-10-08

Protokoll styrelsemöte 2018-08-20

Minnesanteckningar vårmöte 2018

Protokoll styrelsemöte 2018-04-16

Protokoll styrelsemöte 2018-02-12

Protokoll konstituerande styrelsemöte 2018-01-22

 • 2017

Årsmötesprotokoll 2017-11-19

Verksamhetsberättelser:

Årsmötesprotokoll bilaga 1 Styrelsen

Årsmötesprotokoll bilaga 2 Hamnkommittén

Årsmötesprotokoll bilaga 3 Trivselkommittén

Årsmötesprotokoll bilaga 4 Seglingssektionen

Protokoll styrelsemöte 2017-10-24

Protokoll styrelsemöte 2017-09-11

Protokoll styrelsemöte 2017-07-10

Protokoll styrelsemöte 2017-05-15

Protokoll styrelsemöte 2017-04-09

Minnesanteckningar vårmöte 2017-04-09

Protokoll styrelsemöte 2017-03-14

Protokoll styrelsemöte 2017-02-21

Protokoll konstituerande styrelsemöte 2017-01-23

 • 2016

Årsmöte 2016       Verksamhetsberättelse Hamnkommitté 2016

Protokoll styrelsemöte 2016-10-17

Protokoll styrelsemöte 2016-09-26

Minnesanteckningar vårmöte 2016-04-24 RS

Protokoll styrelsemöte 2016-04-18

Protokoll styrelsemöte 2016-02-02

Protokoll konstituerande styrelsemöte 2016-01-25

 • 2015

Protokoll årsmöte 2015-11-22

Protokoll styrelsemöte 2015-10-14

Protokoll styrelsemöte 2015-06-08

Protokoll styrelsemöte 2015-05-11

Minnesanteckningar medlemsmöte 2015-03-29

Protokoll styrelsemöte 2015-03-22

Protokoll styrelsemöte 2015-02-23

Protokoll konstituerande styrelsemöte 2015-01-26

 • 2014

Protokoll Årsmöte 2014-11-16

Verksamhetsberättelse 2014 Styrelsen

Verksamhetsberättelse Hamnkommitten 2014

Verksamhetsberättelse Seglingskomitten 2014

Verksamhetsberättelse Trivselkommitten 2014

Minnesnoteringar planeringsmöte arbetsdag 18e okt 2014

Styrelsemöte 2014-03-17

Styrelsemöte 2014-02-03

 • 2013

Konstituerande styrelsemöte 2013-12-16

– Årsmöte 2013-11-24

– – Verksamhetsberättelse Styrelsen

– – Verksamhetsberättelse Hamnkommittén

– – Verksamhetsberättelse Seglingssektionen

– – Verksamhetsberättelse Trivselkommittén

– Styrelsemöte 2013-11-17

– Styrelsemöte 2013-10-27

Styrelsemöte 2013-09-30

– Styrelsemöte 2013-08-19

– Styrelsemöte 2013-06-10

– Styrelsemöte 2013-05-12

Minnesanteckningar medlemsmöte 2013 04 21

Styrelsemöte 2013-04-07

– Styrelsemöte 2013-03-18

Styrelsemöte 2013-02-14

 • 2012

Konstituerande styrelsemöte 2012-11-25

– Årsmöte 2012-11-18

– – Verksamhetsberättelse Hamnkommittén 2012

– – Verksamhetsberättelse Seglingssektionen 2012

– – Verksamhetsberättelse Trivselkommitten 2012

 • 2011

Årsmöte 2011-11-20

Styrelsemöte 2011-05-30

 • 2010

Årsmöte 2010-11-07

– – Verksamhetsberättelse Styrelsen 2010

– – Verksamhetsberättelse Hamnkommitén 2010

– – Verksamhetsberättelse Motorbåtskommittén 2010

– – Verksamhetsberättelse Trivselkommitten 2010

Minnesanteckningar medlemsmöte 2010-04-25

Styrelsemöte 2010-04-10

Konstituerande styrelsemöte 2010-01-31

 • 2009

Protokoll årsmöte 2009-11-08

– – Verksamhetsberättelse Styrelsen 2009

– – Verksamhetsberättelse Trivselkommitten 2009

– Styrelsemöte 2009-10-01

Minnesanteckningar medlemsmöte 2009-03-28

Styrelsemöte 2009-02-02

 • 2008

Styrelsemöte 2008-09-08

Styrelsemöte 2008-06-14

Vårmöte 2008-05-17

Konstituerande Styrelsemöte 2008-04-05

Protokoll årsmöte 2008-03-16

– – Verksamhetsberättelse styrelsen 2007

– – Verksamhetsberättelse Jollesektionen 2007.rtf

– – Verksamhetsberättelse Festkommittén 2007

– – Verksamhetsberättelse Arbetsgruppen 2007

Styrelsemöte 2008-03-13

Styrelsemöte 2008-02-02

 • 2007

Extra årsmöte 2007-10-14

– Höstmöte 2007-10-14

Mötesprotokoll 2007-09-27

Mötesprotokoll 2007-08-22

Mötesprotokoll 2007-05-10

Mötesprotokoll 2007-04-11

Konstituerande styrelsemöte 2007-03-25

Årsmöte 2007-03-25

Mötesprotokoll 2007-02-11

 • 2006

–  Mötesprotokoll höstmöte 2006-11-12

Mötesprotokoll 2006-09-10

Mötesprotokoll 2006-08-13

Mötesprotokoll 2006-05-14

Mötesprotokoll 2006-04-02

Årsmöte 2006-03-12

Mötesprotokoll 2006-01-22

 • 2005

Mötesprotokoll 2005-10-02

Mötesprotokoll 2005-05-15

Konstituerande styrelsemöte 2005-03-20

UA-81626777-1

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *