Åkeröviken toatömning

En anläggning för toatömning finns nu i Åkeröviken. Som framgår av bilderna så är den placerad på den lilla flytbryggan som ligger en bit ut på bryggan längs berget.

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Gräsklippare

SBS har nu införskaffat en nyare åkgräsklippare som är betydligt bättre än den gamla. En kort handhavandeinstruktion planeras tas fram.

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Behov av att tanka? Diesel MK1

Båtklubben börjar nu få ordning på den nya farmartanken och planerar fylla den under V 27.

Alla som har behov av MK1 Diesel skall meddela Hamnkapten vatten  Tomas Sandberg, på mail, tomas.sandberg@afry.com,  
Meddela hur många liter ni är intresserad att köpa senast söndag den 30/6-24

Förskottsbetalning kommer att gälla till båtklubbens konto och literpriset styrs av veckopriset på Skelleftebränslen + admin påslag.

Tomas Sandberg

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Städ- och arbetsdag, 3e sjösättningstillfället och renovering av 300-bryggan.

Söndagen den 16/6 KL 10:00-14:00 är det arbets- och städdag. I den bifogade arbetslistan kan ni notera det som är prioriterat på söndag genom att det är gulmarkerat. Arbetsledning och arbetsuppgifter finns på plats. Ansvarig: Martin.

Lördagen den 15/6 KL 10:00 är det 3e sjösättningstillfället. Samtliga som önskar sjösätta med klubbens kran behöver boka detta i BAS.
Ansvarig: Roland Flink och Lars Coox.

Övrigt:

Vi önskar att alla medlemmar kontrollerar sin fastsättnig av Y-bommen mot bryggan efter vintern!!

På lördag den 15/6 kommer renoveringsarbetet av 300-bryggan att påbörjas på infästningen av Y- bommar från plats 320 och uppåt och

Därför måste alla med båtar på platserna 320 – 335 måste flytta sina båtar till andra lediga platser eller utrustningsbryggan senast lördag morgon kl 09.00.
Viktigt att notera att de med båtplatser mellan 320-335 skall hjälpa till med renoveringsarbetet under lördagen.

Vid funderingar runt arbetet med Y-bommarna på 300-bryggan kontakta CG Karlsson eller Börje Larsson, se nummer nedan!


Om ni behöver komma i kontakt med någon så finner ni också kontaktlistan för alla funktionärer bifogat i mejlet.

Vänliga hälsningar
Kansligruppen

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar