Pubafton 12 nov

Välkommen till en trevlig kväll i vår fina klubbstuga.

Lördag 12 nov kl 19

Kategori Nyheter | Kommentera

Vinterställning av hamnen

22 okt. I strålande sol kunde hamnen ställas i ordning inför vintern. Den sista båten, förutom Bustern, togs upp på slipen.

300-bryggans landgångar är upptagna och bryggan har släppts ut för att klara isens rörelser.
Kategori Nyheter | Kommentera

Åkeröviken

Bryggan i Åkeröviken har nu ställts i ordning för vintern. Här, liksom vid Öbergs Udde, har landgången burits iland och bryggan förtöjts en bit ut. Bojarna har tagits upp. Servicehuset stängs för vintern.

Bryggan i Åkeröviken
Kategori Nyheter | Kommentera

Mastställ

Detta är första året som vi tar maststället i bruk. Masterna vilar på 5 punkter så att vikten fördelas.

Kategori Nyheter | Kommentera