Aktivitetskalendern & årsmötesprotokollet

Både Aktivitetskalender 2023 och årsmötesprotokollet finns nu i listan till höger. Årsredovisning mm finns i protokollpärm i klubbstugans kontor.

Kategori Nyheter | Kommentera

Årsmötet

Ett 30-tal medlemmar kom till årsmötet i klubbstugan. Sune Sundell valdes till ordförande för årsmötet vilket genomfördes på en knapp timme. Efter förhandlingarna ordnade stuggruppen ett  uppskattat fika. Protokollet kommer att publiceras här på hemsidan när det är klart och justerat.

Kategori Nyheter | Kommentera

Årsmöte

Välkommen till årsmöte söndag 29 jan kl 14. 

Årsmöteshandlingar är utsända via email

Kategori Nyheter | Kommentera

Kategori Nyheter | Kommentera