Medlemskap – Avgifter

Välkommen som medlem i Söråkers Båtsällskap, SBS.

Klubben leds av en styrelse på 5 personer och med 2 suppleanter. Verksamheten är i övrigt uppdelad på kommittéer såsom motorbåtskommittén, seglingskommittén, trivselkommittén med flera.

Som medlem har man tillgång till klubbens slip, mastkran, bastu, klubbstuga mm.       Klubben är medlem i de två nationella båtorganisationerna SSF – Svenska Seglar Förbundet – och SBU – Svenska Båtunionen. SBU är indelat i regioner och SBS ingår i Västernorrlands Båtförbund, VnBF. Klubben använder SBU:s register för båtklubbar, BAS, både för medlemsregitrering och för medlemmar att boka t ex vakt, bastu, klubbstuga, sjösättning med klubbens kran mm.

Medlemskap finns som Senior eller Junior.  Medlemskap Senior gäller för alla i familjen som är folkbokförda på samma adress men vi vill ha endast 1 kontaktperson per familj. Anteckningar om utförd arbetstid och vakt ska göras i kontaktpersonens namn även om någon annan i familjen utfört arbetet eller vakten. Som junior räknas man t o m det år man fyller 18. Junior är till för deltagare i t ex seglarskola men där ingen i familjen i övrigt är seniormedlem i klubben.

Avgifter bestäms av årsmötet. 2024 års avgifter finns via länken nedan.

Enklast att bli medlem/ansöka om båtplats är att via e-post sända namn, adress, tfn, e-postadress och ev. båtuppgifter till  info@sorakersbs.se  eller ta kontakt med hamnkapten Tomas Sandberg, 070-557 35 45 tomas.sandberg@afry.com

Bilgrinden till hamnen är normalt låst medan gånggrinden sommartid kan vara olåst dagtid. Klubbnyckel kvitteras ut hos Martin Eklund 070-317 35 15 mot depositionsavgift på 300 kr. Nyckeln går bl a till gånggrinden, klubbstugan, hänglås vid slipen och traktorskjulet. Bilgrinden öppnas via telefonen. Efter att alla avgifter mm är betalda registreras medlemmens telefon i ett särskilt grindlåssystem och först efter denna registrering kan man öppna grinden.

Allt arbete och all bevakning i hamnen sköts av medlemmarna varför det med båtplats följer vissa skyldigheter. Mer utförlig information finns under Stadgar – Ordningsföreskrifter

Avgifter 2024 III