Om SBS

Klubbinformation 2020-03-26   SBS information i pdf-format.

Hamnen          Stadgar          Båtplats

SBS SÖRÅKERS BÅTSÄLLSKAP, SBSIron Anchor

Kort historik.

Båtklubben i Söråker bildades år 1954. Under många år saknades en riktig småbåtshamn och medlemmarna hade sina egna små bryggor längs stranden. Det var först år 1969 som planerna på en småbåtshamn började realiseras under dåvarande Hässjö kommuns ledning.

Hamnen stod klar år 1971 och Hässjö kommun överlät till Söråkers Segel- och Motorbåtsklubb, SSMK, att förvalta den. Till medlemmar i klubben skulle båtplatser och förvaringsutrymmen i klubbhuset uthyras.

Klubbhuset, som stod färdigt samtidigt med hamnen, upptogs till största delen av förrådsutrymmen med fack för uthyrning. Längs den norra långväggen var ett långsmalt utrymme för förvaring av master. I delen närmast mot hamnbassängen fanns ett litet samlingsrum med pentry.

Båtplatshyran bestämdes 1971 till

– båtstorlek < 175 cm bredd ……………… 50:-
– båtstorlek 175 cm bredd eller mer …    75:-
– förvaringsfack i klubbhus ………………   15:-

Klubben betalade 1900:- i hyra till kommunen. Redan året därpå, 1972, höjdes hyran till 3900 kr. Antalet medlemmar var 68 och antalet uthyrda båtplatser var 50.

Det officiella namnet på klubben var Söråkers Segel- och Motorbåtsklubb, SSMK, och som klubbmärke hade man Hässjö kommuns vapen.

Bilden visar sågverksområdet vid nya Söråkers ångsåg där hamnen senare kom att byggas.

Bilden visar sågverksområdet vid Nya Söråkers ångsåg där hamnen senare kom att byggas.

Segel- och motorfartyg utanför Strandviks ångsåg. SBS hamnområde är innanför fartygen till höger i bild

Segel- och motorfartyg utanför Strandviks ångsåg. SBS hamnområde är innanför fartygen till höger i bild

Några årtal:

– 1972 bildades en arbetsgrupp för att ta hand om arbetena i hamnen samt dessutom en festkommitté

– 1973 bildades Jolle- och Ungdomssektionen

– 1976. Av protokoll framgår att vattendjupet i hamnen inte var tillräckligt så man muddrade en ränna in till slipen och mastkranen

– 1979 Arbetsplikt infördes. Vakthållning i hamnen infördes i augusti.
Motorbåtskommittén bildades. Muddring av hamnen med ett kommunalt bidrag på 35 000:-

– 1981 Många medlemmar ansåg att klubbens namn var alltför långt så på årsmötet beslöts att byta namn till Söråkers Båtsällskap, SBS.

Klubbmärke 1982 - 1993

Klubbmärke 1982 – 1993

– 1982. Nytt klubbmärke antogs på årsmötet – en spinnaker och en propeller omgärdade av en cirkel med texten SBS, Söråker. Hamnkommittén inrättas.

– 1985. Klubbstugan byggs om till att innehålla ett stort samlingsrum, kontor, toalett/dusch, pentry med kyl/frys samt en gästtoalett med egen ingång utifrån. Dessutom byggs verandan mot hamnbassängen.

Ett traktorskjul byggs som ersättning för förrådsutrymmena i klubbhuset.
Nyttjanderättsavtal upprättas mellan Timrå kommun och SBS gällande upplåtelse av hamnområdet i 25 år från 1 jan 1986.

– 1990. En bryggavgift införs för att finansiera nya bryggor och andra nödvändiga arbeten i hamnen. Avgiften betalades under de tre åren 1990 – 1992 och uppgick för båtar < 7m till 960:- och båtar >= 7m till 1600:-

På bilden syns pålbryggan från sågverksepokens tid. Bryggan syns även på första bilden över sågverket. Den var i dåligt skick och togs bort vid ombyggnaden.

På bilden syns pålbryggan från sågverksepokens tid. Bryggan syns även på första bilden över sågverket. Den var i dåligt skick och togs bort vid ombyggnaden.

– 1993. Omfattande arbeten i hamnen genomfördes i ett projekt tillsammans med Timrå kommun och AMS. Den gamla pålbryggan revs bort och nya flytbryggor tillverkades som ersättning för både denna och ytterligare två äldre flytbryggor. Dessa äldre bryggor

användes som utsjöbryggor vid Gistaholmarna och Öbergs Udde. Där pålbryggan hade stått muddrades hamnen med en slängskopa från land men djupet blev dock inte tillräckligt för större segelbåtar.

På årsmötet beslöts att återta f d Hässjö kommuns vapen som klubbmärke.

På årsmötet 1993 beslöts att återta f d Hässjö kommuns vapen som klubbmärke.

Norra delen av hamnbassängen är till stor del grund och skulle kräva omfattande muddring för att kunna användas för mer djupgående båtar. I ett område mellan hamninloppet och fiskestugorna är dock djupet 2 – 2,5 m och den delen kan användas för framtida utbyggnad. Dock finns det inte någon ordentlig bilväg ut på piren.

– 2000. Belyst enslinje för insegling till hamnen under mörker ordnas genom två röda lampor. OBS! De finns ej angivna i sjökortet.

– 2001. De första gångbara Y-bommarna monteras.

– 2004. SBS firade 50 år med en fest på Söråkers Herrgård.

– 2005. Bastun färdigställs och placeras längst ut på södra vågbrytaren. En liten badbrygga förtöjs i hamninloppet vid bastun.

– 2006. Ett staket byggs från infarten och runt båtskjulen. För att få ner kostnaden så valde klubben att lämna norra delen av hamnområdet utanför staketet. Området är tillgängligt från hamnplanen via en grind.

– 2007. Området bakom första båtskjulet börjar iordningställas för uppställning av båtar.

– 2008. Ny utsjöbrygga till Öbergs Udde byggs under vintern 07/08 på hamnplanen. Den bogseras ut och förtöjs på plats på våren.

– 2009. Ny sjösättnings- och upptagningsbrygga anläggs mellan 100- och 200-bryggorna. Klubbens mobilkran ställs upp permanent där. Djupet är betydligt bättre där än vid utrustningsbryggan där kranen förut stått uppställd.

– 2010. Köket med köksutrustning i klubbstugan byts ut.

– 2012. Totalrenovering av klubbstugans golv.

SBS hamnen

Hamnen efter ombyggnaden

2013

Vid årsmötet avskaffades insatsen för båtplats. De som sedan förut har betalat en insats får under en 10-årsperiod lägre årsavgift för båtplats än de som inte betalat insats. Bakgrunden är att insatsen skrivs av på 10 år.

Medlemskategori Familj avskaffades och klubben har endast kategorierna Senior och Junior.

2017  En begagnad flytbrygga köps in för att ersätta den gamla 200-bryggan. Den nygamla bryggan är betydligt kraftigare byggd och det ingick även Y-bommar av kraftig modell.  Y-bommarna till gamla 200-bryggan såldes förutom några som var trasiga.

Ett nytt stort båtskjul som byggts av ett antal medlemmar blev klart att tas i bruk vintern 2017-18.

2018  Sjösättning skedde med den gamla mobilkranen av fackverkstyp men klubben köpte in en begagnad hydraulisk kran och upptagning skedde med den.

/ Ronny Svensson

UA-81626777-1