Åkeröviken

Bryggan i Åkeröviken är nu på plats och klar att användas för förtöjning med eget ankare. Bojarna är ännu inte utlagda. Vi funderar på hur vi ska lägga bojtyngderna så att de inte draggar. Det är framför allt bojarna som ska ligga in mot badstranden, där bottnen sluttar utåt, som kan dragga. Fotot är från 2018.

Kategori Nyheter | Kommentera

Sjösättning

De som valde att sjösätta på årets första gemensamma sjösättningsdag fick bra väderförhållanden – vindstilla och lagom varmt. Nästa sjösättning är den 2 juni.

Kategori Nyheter | Kommentera

Gamla 200-bryggan

Under arbetshelgen 11-12 maj togs den gamla 200-bryggan upp på land. Vi ska se om vi kan använda delar av den, t ex flytelementen, till en ny brygga.

Gamla kranen

Avsikten är att frakta bort kranen som skrot. Den väger sina modiga 27 ton och kranarmen har demonterats för att göra den något mer hanterlig.

Sjösättning 19 maj och 2 juni

Skriv upp på resp. lista i klubbstugan om du önskar sjösätta med klubbens kran den 19 maj eller den 2 juni. Vi startar kl 10 båda dagarna. Se till att det finns anvisning på båten var lyftslingen ska läggas. Vi har fått klistermärke från Svenska Sjö och det kan finnas sådana kvar i klubbstugan.

Kategori Nyheter | Kommentera

VÅRMÖTE 28 april kl 14

Välkommen till årets

VÅRMÖTE

söndag 28 april kl 14

/ Styrelsen

 

Kategori Nyheter | Kommentera