Bilgrinden

Inkoppling av det nya kretskortet för styrning av bilgrinden är nu klart. Funktion enligt följande:

  • Efter öppningsbegäran – uppringning – så startar saftblandaren och blinkar i 4 sekunder.
  • Därefter börjar grinden öppna och är fullt öppen efter ca. 22 sekunder. Blinkandet upphör.
  • Efter ytterligare 30 sekunder börjar det blinka igen, i 4 sekunder, innan grinden börjar stänga.
  • Skulle någonting påverka klämlisten under pågående stängning så stoppas stängningen och grinden går till öppet läge.

Efter 30 sekunder startar en normal stängning igen.

Fjärrmanöverdosorna fungerar ej med nya kretskortet.

Kategori Nyheter | Kommentera

Årsmötet framflyttat

Vi kan tyvärr inte genomföra årsmötet den 21 februari p g a pandemin. I dagsläget kan vi inte fastställa ett nytt datum men förhoppningsvis går det att ha årsmötet i mars beroende på vad myndigheterna beslutar. Så fort nytt datum fastställts så sänder vi förnyad kallelse via email och lägger in det på hemsidan.

Kategori Nyheter | Kommentera

Bilgrinden

Bilgrindens el-manövrering är för tillfället ur funktion. Leverantören är kontaktad men vi har i dagsläget ingen kännedom när den kan bli fixad. Motorstyrningen är frånkopplad och låsning har ersatts med kätting och hänglås som öppnas med klubbnyckeln. Om man måste åka in med ett fordon så är det bara ta bort kättingen och öppna grinden för hand. Glöm inte att stänga igen och låsa efter dig när du åker därifrån.

Styrelsen SBS

Kategori Nyheter | Kommentera

Årsmöte nytt datum, 21 feb

På grund av pandemin flyttas årsmötet till söndag 21 februari kl 14 på Folkets Hus, Söråker. Även detta datum kan komma att flyttas fram, kanske med kort varsel, beroende på vad Folkhälsomyndigheten beslutar. Klubben avser sända förnyad kallelse med dagordning mm någon vecka in i  februari.

Kategori Nyheter | Kommentera