Välkommen till årsmöte söndag 24 november kl 14

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 11 november

Kategori Nyheter | Kommentera

Åkeröviken

Arbetet har under vecka fortsatt med däckningen. Vi kapar in varje bräda individuellt mot berget. Resultatet bli superbra. Vi behöver vara fler som hjälper till. Kontakta C-G Carlsson för instruktioner och samåkning.

Foto Håkan Enerud

Kategori Nyheter | Kommentera

Åkeröviken

Enligt medfinansieringsavtalet är det totalt 500 arbetstimmar som ska utföras idéellt av båtklubbarna. En hel del timmar är redan gjorda men det återstår en del. Det gäller bl a däckning. Det behövs frivilliga krafter som fortsätter efter tisdagens insats. Det är lämpligt med 2-4 personer per pass. Timmarna får tillgodoräknas inom SBS arbetstidsplikt. 

Bryggdäcket blir 18 meter långt och 3 – 5 meter brett. Materiel finns på plats. Verktyg tar var och en med sig. Det behövs framför allt skruvdragare med laddade batterier, bits för T20, stjärnskruvsbits, en vass fogsvans, vinkelhake och tumstock.

Kontakta C-G Carlsson i vår klubb eller Håkan Enerud i Wifstavarv    email: hakan.enerud@bredband.net

Kategori Nyheter | Kommentera

Höstens 1:a båtupptagning

Till söndag 15 september hade den hårda NV-vinden mojnat. Upptagningen var planerad att starta redan kl 09 eftersom vinden skulle öka frampå dagen. Alla inblandade var på plats tidigt och redan 0915 var den första båten uppe. De inledande regnskurarna avlöstes senare av sol och vinden blev inte till besvär. Lyften av båtarna gick lugnt och säkert.

Foto Kerstin Svensson

Kategori Nyheter | Kommentera