Gånggrinden

Bilgrinden ska normalt stängas efter att man kört ut eller in. Vi planerar att under sommaren installera automatstängning. För att dagtid bereda allmänheten tillträde till hamnen till fots så låses gånggrinden upp av vakten på morgonen (kl 06) och låses på kvällen (kl 21). En särskild nyckel finns på kontoret.

Kategori Nyheter | Kommentera

Traktor

Klubben har köpt en begagnad jordbrukstraktor. Avsikten är att använda den till bogsering av båtvagnar men den kan även användas till mycket annat inom klubbens hamnområde.

Kategori Nyheter | Kommentera

Åkeröviken

Det samlades ett 30-tal båtar i viken under midsommarhelgen. Tillfälligt över helgen öppnades servicehuset för att man skulle kunna använda toaletterna mm. Fortfarande är dock inte allt i huset såsom inredning mm klart och inte heller vad gäller t ex städning. Huset är ännu en tid låst.

Foton Håkan Enerud

Kategori Nyheter | Kommentera

Bastubryggan klar

Morgan Evensson bygger gjutformen

Kategori Nyheter | Kommentera