Styrelsemöte 2020-01-29

Det första styrelsemötet för året blir den 29 januari. Har du som medlem något som du vill att styrelsen ska ta upp så meddela klubben via t ex info@sorakersbs.se helst 1 vecka i förväg.  // Ronny Svensson sekr.

Kategori Nyheter | Kommentera

Kategori Nyheter | Kommentera

Tommy Kling ny ordförande

Årsmötet valde Tommy Kling till ordförande. Tommy tar över efter Håkan Nordin som varit ordförande i 10 år och avsagt sig omval. I övrigt är styrelsen oförändrad. Monica Wallin omvaldes till kassör och Per Eriksson till ledamot. Martin Eklund och Morgan Evensson valdes till suppleanter. De ordinarie styrelseledamöterna väljs för 2 år och Ronny Svensson, sekreterare, och Folke Nyström har ett år kvar på sina förordnanden. Protokollet kommer att publiceras på hemsidan då det är klart och justerat.

Håkan Nordin t.h. överlämnar ordörandeskapet till Tommy Kling
Carl-Göran Carlsson informerar om arbetena i Åkeröviken.
Foton Sten Bengtsson
Kategori Nyheter | Kommentera

Välkommen till årsmöte söndag 24 november kl 14

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 11 november

Kategori Nyheter | Kommentera