Tommy Kling ny ordförande

Årsmötet valde Tommy Kling till ordförande. Tommy tar över efter Håkan Nordin som varit ordförande i 10 år och avsagt sig omval. I övrigt är styrelsen oförändrad. Monica Wallin omvaldes till kassör och Per Eriksson till ledamot. Martin Eklund och Morgan Evensson valdes till suppleanter. De ordinarie styrelseledamöterna väljs för 2 år och Ronny Svensson, sekreterare, och Folke Nyström har ett år kvar på sina förordnanden. Protokollet kommer att publiceras på hemsidan då det är klart och justerat.

Håkan Nordin t.h. överlämnar ordörandeskapet till Tommy Kling
Carl-Göran Carlsson informerar om arbetena i Åkeröviken.
Foton Sten Bengtsson
Kategori Nyheter | Kommentera

Välkommen till årsmöte söndag 24 november kl 14

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 11 november

Kategori Nyheter | Kommentera

Åkeröviken

Arbetet har under vecka fortsatt med däckningen. Vi kapar in varje bräda individuellt mot berget. Resultatet bli superbra. Vi behöver vara fler som hjälper till. Kontakta C-G Carlsson för instruktioner och samåkning.

Foto Håkan Enerud

Kategori Nyheter | Kommentera

Åkeröviken

Enligt medfinansieringsavtalet är det totalt 500 arbetstimmar som ska utföras idéellt av båtklubbarna. En hel del timmar är redan gjorda men det återstår en del. Det gäller bl a däckning. Det behövs frivilliga krafter som fortsätter efter tisdagens insats. Det är lämpligt med 2-4 personer per pass. Timmarna får tillgodoräknas inom SBS arbetstidsplikt. 

Bryggdäcket blir 18 meter långt och 3 – 5 meter brett. Materiel finns på plats. Verktyg tar var och en med sig. Det behövs framför allt skruvdragare med laddade batterier, bits för T20, stjärnskruvsbits, en vass fogsvans, vinkelhake och tumstock.

Kontakta C-G Carlsson i vår klubb eller Håkan Enerud i Wifstavarv    email: hakan.enerud@bredband.net

Kategori Nyheter | Kommentera