Årsmötet 12 juni

Årsmötet kunde hållas lördag 12 juni på Söråkers Folkets Hus som planerat. Sammanlagt 22 medlemmar deltog. 

Till sekreterare för 2021-2022 valdes Yvonne Westerlund efter Ronny Svensson som avgick. Till suppleant  för 2021 valdes Anders Åström efter Martin Eklund som avgick. I övrigt inga förändringar i styrelsen.

Årsmötet beslutade om stadgeändringar och införande av Ordningsföreskrifter enligt utsänt förslag. Avgifterna för 2021 beslöts vara oförändrade från 2020 med undantag för beslut om att införa påminnelseavgifter.  Protokollet kommer att publiceras då det är klart och justerat

Efter årsmötesförhandlingarna var det information från styrelsen om förslag till omdisposition av bryggorna samt bygge av en travers som ersättning för mobilkranen på några års sikt. Bygge av travers är ett stort projekt och om  man på medlemsmöte i framtiden beslutar att genomföra det så bli det sannolikt uppdelat på tre år. 

Ronny Svensson avtackas av ordf. Tommy Kling
Kategori Nyheter | Kommentera

Årsmöte

Välkommen till årsmöte den 12 juni kl 14 på Söråkers Folkets Hus.

Kategori Nyheter | Kommentera

Sjösättning på Mors Dag 30 maj

Årets 2:a sjösättningsdag var på Mors Dag den 30 maj. Solen strålade från en molnfri himmel.
Kategori Nyheter | Kommentera

Öbergs Udde och Åkeröviken

Bryggorna både vid Öbergs Udde och i Åkeröviken är nu på plats. Fortfarande är det en del arbeten som måste göras men bryggorna går att använda.

Vid Öbergs är landgången reparerad men en kätting till en av förtöjningstyngderna har gått av och behöver ersättas.

Vid Åkeröviken hade också en kätting gått av men det fanns en reservkätting så den är redan lagad. Däremot så har ett antal bultar rostat sönder och de måste ersättas. En del arbeten planeras den närmaste tiden medan mer omfattande reparationer bedöms kunna vänta till i höst.

Kategori Nyheter | Kommentera