Hamnen

BRYGGOR

I småbåtshamnen har klubben anordnat ca 100 båtplatser för båtar av olika storlek och djupgående. Inom hamnområdet finns flera bryggor.

SBS hamnen

Söråkers småbåthamn

Hamnen är öppen för båtar i sjön mellan ca 15/5 och 20/10. Inför vintern så stängs vattnet av, landgångarna tas in och bryggorna förtöjs något längre ut för att klara isens rörelser.

UTRUSTNINGSBRYGGAN

Landfast brygga vid slipen och mastkranen. Endast tillfällig förtöjning är tillåten. Här finns el- och vattenuttag. Vattendjup  2 m vid normalt vattenstånd. Håll nära 200-bryggan då det grundar upp mot 300-bryggans motorbåtsplatser.

100-bryggan

100-bryggan

100-bryggan 

Flytbrygga längst ut i hamnbassängen med gångbara 8 m Y-bommar på samtliga platser. Djup ca 1,8 – 2,3 m. Bryggan är utrustad med vatten- och eluttag.

200-bryggan200-bryggan

Flytbrygga för mindre båtar vid Y-bommar med djup ca 1,5 – 1,8 m. På bryggnocken finns plats för gästande båtar eget ankare som akterförtöjning . El och vatten på bryggan.

 

300-bryggan300-bryggan

Flytbrygga i två sektioner längst in mot hamnplanen. Den norra sektionen med 13 båtplatser, djup ca 1,3 – 1,7 m. Samtliga platser har 8 m gångbara Y-bommar. Den södra sektionen med 21 båtplatser har Y-bommar av två olika storlekar med djup ca 1,0 – 1,3 m med den grundare delen närmast slipen. Bryggan är utrustad med vatten- och eluttag.

Sjösättningsbryggan

Betongkaj där klubbens mobilkran är uppställd. Endast tillfällig förtöjning. Djup ca 1,7 m vid kajen men djupare en liten bit ut.

Mastkran

Spelet i mastkranen är el-drivet. Man behöver koppla el från skåpet vid 200-bryggan. Förlängningssladd finns i klubbstugans städförråd eller i traktorskjulet.

Slip

Betongslipen vid mastkranen är 20 m lång. Djup ca 2 m. Framför klubbstugan finns ett el-drivet vajerspel under en skyddslåda. Huvudkontakt till spelet finns i klubbstugans städskrubb.

Traktorskjul

Förutom traktorn så förvaras det mesta av klubbens lösa utrustning här. Längs ena väggen finns dessutom plats för vinterförvaring av mindre master. Längre master förvaras längs klubbstugans långsida mot hamnplanen.

Båtskjul

Båtskjulen i hamnen är privatägda liksom de fiskestugor med tillhörande bryggor som finns på norra piren. Ägarna har avtal med klubben. Den som är intresserad att köpa ett båtskjul får ta kontakt med styrelsen eller direkt med ägaren. Priset görs upp mellan säljare och köpare.

Försäkring

SBS ställer krav på att alla båtar som har båtplats i hamnen eller förvaras på hamnområdet skall vara försäkrade. För mindre båtar kan ev försäkringen ingå i hemförsäkringen.

 Vinteruppläggningsplats

Vinteruppläggningsplats för nästkommande vinter ingår i båtplatsavgiften. Hamnkaptenen anvisar plats. SBS förbehåller sig rätten att flytta båten om det skulle behövas. Även båtar som inte har båtplats i SBS hamn kan i mån av utrymme vinterförvaras på hamnområdet mot en avgift. Medlemskap i SBS erfordras. Hamnkapten avgör om utrymme finns och anvisar plats. SBS förbehåller sig rätten att flytta båten om det skulle behövas.

Uppläggning året runt

För medlemmar som inte har båtplats finns möjlighet att förvara båten på SBS område året runt. Plats anvisas av hamnkaptenen. Avgift bestäms av årsmötet. SBS förbehåller sig rätten att flytta båten om det skulle behövas.

För båtar som blir liggande på land året runt tillämpas stegrande avgifter. Avsikten är att förhindra att båtvrak blir liggande på klubbens område.

Bastu

Längst ut på södra piren finns en bastu med vedeldat aggregat. Ved finns i närheten. Endast medlemmar med gäster samt gästande båtars besättningar har tillgång till bastun. Bokning sker för medlemmar via BAS. För gästande besättningar sker bokning via hamnkapten Tomas Sandberg 070 – 557 35 45. Nyckeln finns i klubbstugan. Vid bastun finns en badbrygga i hamninloppet.

Klubbstuga

Klubbstugan är normalt låst och öppnas med klubbnyckeln. Här finns ett fullt utrustat kök, TV, toalett och dusch. Jämte klubbstugans huvudingång finns en olåst gästtoalett. Medlemmar kan hyra klubbstugan i mån av att den inte används för klubbens verksamhet.

Wi-Fi

I hamnen finns Wi-Fi. Inloggningsuppgifter finns på anslagstavlan i klubbstugan.

UA-81626777-1