Hamnarbete

Lördag 11 maj ställdes hamnen i ordning inför båtsäsongen.

Landgångarna lades ut, el och vatten kopplades på och kranen kollades upp inför 1:a sjösättning den 18:e. Fotot ovan Sten Bengtsson, nedan Ronny Svensson

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Vårmöte onsdag 15 maj kl 18

Välkommen till årets vårmöte. Bland annat ska vi prata om nattvakt, sjösättning och klubbens planerade aktiviteter.

Dessutom kommer representanter för Sjövärnskåren att besöka oss och informera om dess verksamhet.

OBS OBS

Lördag 11 maj är det arbetsdag och iordningsställande av hamnen inför sommaren. Ansvariga för respektive bryggor kallar till arbete. Det gäller 100, 200 och 300-bryggorna.

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Välkommen till Valborg i hamnen

Tisdag 30 april

Valborgsfirande i hamnen kl 18,00. Grillning. Var och en tar
med egen skaffning. Klubben bjuder på kaffe och te.

Varje år brukar vi diskutera om hamnen är isfri till 1 maj. I år vete tusan om det blir isfritt – så här såg det ut 20 april.

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Åkeröviken

Wifstavarvs Båtklubb, Fagerviks Båtklubb, Söråkers Båtsällskap och Utsjöbryggorna har tillsammans lämnat ett medborgarförslag till Timrå kommun om att installera en toatömningsanläggning i Åkeröviken. Åkeröviken är en av de större besöksmålen för både lokala, nationella och internationella båtbesökare. Den samlade miljönyttan av en anläggning i Åkeröviken skulle vara mycket större än motsvarande anläggningar i båtklubbarnas hemmahamnar.

Timrå kommun har tagit fasta på förslaget och avser anordna en anläggning i samråd med båtklubbarna. Man har gjort en kostnadsberäkning på 250 000 kr som föreslås finansieras via en omfördelning av Timrå kommuns investeringspott.

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar