Upptagning söndag 14 okt kl 09

Hydraulslangen är nu utbytt och det blir upptagning på söndag 14 oktober. Då det är många båtar som ska upp så vi börjar redan kl 09.

Alla båtvagnar skall vara märkta med namn och tfn. Färg och pensel för märkning har köpts in och finns att tillgå för alla medlemmar.

Kategori Nyheter | Kommentera

Arbetshelg flyttad till 20-21 oktober

Då upptagningen blir förskjuten så skjuter vi även på arbetshelgen för vinterställning av bryggorna och städning av hamnområdet.

Ny tid 20-21 oktober. Samling kl 10 i klubbstugan.

 

Kategori Nyheter | Kommentera

Upptagning 6 okt inställd

Upptagningen den 6 oktober är inställd. En hydraulslang till ett av stödbenen på kranen är sönder. Upptagningen skjuts fram till preliminärt fredag 12 okt eller söndag 14 oktober.

Helgen 13 – 14 oktober är det arbetshelg. Samling i klubbstugan kl 10.

 

 

Kategori Nyheter | Kommentera

Mil övning

Sista helgen i september pågår en milövning i området. Under övningen baseras bl a en stridsbåt 90 tidvis i hamnen. Militär personal har tillgång till hamnen inklusive klubbstugan.

 

Stridsbåt 90

Kategori Nyheter | Kommentera