Öbergs Udde

Bryggan vid Öbergs Udde gjordes i ordning i går och är nu klar att användas. Några hade varit där och bara lagt ut landgången utan att göra fast den. Hade det varit högt vattenstånd skulle landgången ha kunnat försvinna ut till havs. Nu gick det bra då vattenståndet är mycket lågt på grund av högtrycket som gett oss så vackert väder den senaste tiden.

Bryggan vid Stora Gistaholmen läggs inte ut i år. Skarvarna är i full färd med att ockupera även den större ön och gör det otrevligt att besöka öarna.

Kategori Nyheter | Kommentera

Åkeröviken

Åkeröviken

Efter två dagars arbete är bryggan nu klar. Isen hade lyft hela bryggan med förtöjningsbojar och flyttat den. Alla de 6 bojarna har tagits upp med hjälp av en bojflotte och lagts ut igen på sina rätta platser. De väger 1 ton vardera. Landgången har gjorts om helt. Den är nu fastsatt med gångjärn för att bättre kunna anpassa sig till olika vattenstånd.

Bojlyftning

 

Årets första segling

Under arbetshelgen den 12 – 13 maj pågick även träningsseglingar med Express:er. Vädret var bra med sol och sjöbris.

2018-05-13 Segling med Express Bild

Här finns en kort video från sista delseglingen: https://www.youtube.com/watch?v=refyEhH-dC0

 

 

 

Kategori Nyheter | Kommentera

Sjösättning

P1110417

Söndag 20 maj är årets första gemensamma sjösättning med kranen. Andra sjösättningsdag är den 3 juni. Anmälningslistor finns i klubbstugan.

Kom ihåg att märka ut på skrovet var lyftslingen ska placeras. Klistermärken finns i klubbstugan.

Kategori Nyheter | Kommentera

Arbetshelg

Välkommen till arbetshelg. Samling kl 10 i klubbstugan

Kategori Nyheter | Kommentera