Seglingssektionen med Ungdomsgruppen

2018

Roine Pettersson sammankallande, Mikael Axner, Morgan Evensson, Benny Törnberg

Ungdomsgrupp Mikael Olavi och Göran Sörell