Funktionärer

Styrelsen 2018 

Ordförande

Bild Håkan Nordin
Håkan Nordin
060-402 61
070-528 77 75

Vice ordförande

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Tomas Sandberg

 070-557 35 45

Ledamot

Per Eriksson

Per Eriksson
060-417 59
076-806 77 53

Kassör

Monica Wallin

070-374 10 14

Monica Wallin

Sekreterare

Ronny Svensson
060-409 12
070-514 38 81

Ronny 2007 beskuren

 


 

Suppleant Martin Eklund
               070-3173515
Suppleant Morgan Evensson
072-0801410
HAMNKOMMITTÉ
Hamnkaptener                                klubbens område på land Martin Eklund
 070-3173515
 - båtplatser i vattnet Rune Gustafsson
060-41242
070-6524896
Stugvärd Monika Pettersson
070-6762291
Vaktansvarig  Per Melinder  
ARBETSGRUPPEN    
- Arbetssamordnare  Per Eriksson
- maskiner och inköp Håkan Nordin Martin Eklund
- 100-bryggan    sammankallande Sune Sundell
060-40503      070-535 17 30
- 200-bryggan sammankallande Rolf Matiasson
060-41372        070-640 85 10
- 300-bryggan sammankallande C-G Carlsson
070-610 01 43
- elansvarig Håkan Jonsson
070-375 70 34
- dykare vakant
- vvs Nils Sundling 

070-5333840
- krangrupp Folke Nyström
070-340 17 27
     – ” - Per Eriksson 
060-41759        076-806 77 53
     – ” - Martin Eklund
070-317 35 15
     - ” - Lennart Pettersson
     - ” - Linus Evensson  
     - ” - Roland Flink
     – ” -

Göran Byström 

 
MOTORBÅTSSEKTIONEN
     Sammankallande Carl-Göran Carlsson
070-610 01 43
Martin Eklund
060-41515        070-317 35 15
Elina Evensson
072-3710987
SEGLINGSSEKTIONEN
        Sammankallande Roine Pettersson
073-274 59 44
Michael Axner
070-999 40 48
Morgan Evensson
072-0801410       
 Benny Törnberg
          Ungdomsgrupp
Mikael Olavi
070-259 54 04
Göran Sörell
060-40262    070-392 21 30
 
   
 TRIVSELKOMMITTÉ    
Stefan Evensson
 
 
REVISORER  Lars E Petterssson 
060-40903    070-676 22 91
Michael Axner
070-999 40 48
Suppleant Kari Jussila 
VALBEREDNING
Sammankallande Morgan Evensson
 072-0801410
Roine Pettersson
073-274 59 44
 
 
 
   
 OMBUD 
MNSF   Roine Pettersson
073-274 59 44
 
VnBF C-G Carlsson
060-40752        070-610 01 43
Försäkringsombud Sten Bengtsson 
060-41707        073-923 37 11
Utsjöbryggor C-G Carlsson
060-40752        070-610 01 43

 

 

UA-81626777-1