Arbetsgruppen

Arbetsgruppen 2018 består av flera undergrupper och med Per Eriksson som arbetssamordnare. Arbeten utförs på uppdrag av styrelsen.

- maskin och inköp:  Håkan Nordin, Martin EklundUnder_arbete

- 100-bryggan: Sune Sundell sammankallande

- 200-bryggan: Rolf Matiasson sammankallande

- 300-bryggan: C-G Carlsson sammankallande

- krangrupp: Per Eriksson, Martin Eklund, Lars L Pettersson, Linus Evensson, Roland Flink, Göran Byström  och Folke Nyström (sammankallande).

Dessutom ingår Håkan Jonsson (el-ansvarig) och Nils Sundling (VVS).

Tag gärna kontakt med någon i arbetsgruppen om Du vill jobba med något specifikt.

Arbetsuppgifter:

  • En detaljerad lista sätts upp i klubbstugan under säsongen. Några uppgifter som t ex gräsklippning är ofta återkommande och kan utföras av enskild medlem på eget initiativ. Andra arbeten är mer omfattande och utförs oftast på särskilda arbetsdagar. I aktivitetskalendern finns dessa dagar angivna men dessutom kan styrelsen kalla till ytterligare arbetsdagar. Var och en skriver upp utförd arbetstid i Arbetspärmen på kontoret. Vid kalenderårets slut sker sammanställning av gjord arbetstid.

Bildgalleri från några av de arbeten
vi gjort i hamnen

Arbete och svett!

UA-81626777-1